Malaika New York: Redefining Wardrobe Staples With Zero Waste Design Techniques